We zijn weer begonnen!

Gelukkig hebben we met in acht neming van alle maatregelen van het RIVM en de adviezen van Kooroverleg Nederland de repetities aangepast kunnen opstarten. De Barber Ladies hebben eerst een keer buiten gezongen. Daarna is er voor hen gezocht naar een overdekte locatie. Dat is de gymzaal aan de Plutolaan geworden. Daar is nu al een aantal keren gerepeteerd. Niet alle dames zijn dan in de gymzaal. Een deel volgt de repetities met ZOOM, best fijn om dan ook mee te kunnen doen.

De mannen Hugo Singers zijn in de aula van “De Kleine en Grote Beer” aan de Plutolaan, met de nodige aanpassingen, begonnen. Ook daar is al een aantal malen gezongen. De Hugo’s zijn blij dat er weer gezongen mag worden.

We zijn nog op zoek naar een grotere ruimte, waar goed kan worden geventileerd, beschikbaar op donderdagavond. Weet u een geschikte locatie, laat het weten aan het secretariaat, mail de secretaris op: pw.vanderploeg@quicknet.nl We zijn blij met elke tip.