Close Harmony & Barbershop

Van oorsprong vormen de Barber Ladies een barbershopkoor, maar in de loop der tijd zijn we ook steeds meer close harmony songs gaan zingen. Beide stijlen zijn nauw aan elkaar verwant. Het verschil zit voornamelijk in het soort akkoorden. We zingen altijd a capella, dus zonder instrumentale begeleiding en altijd vierstemming. Dat maakt het juist zo leuk. We onderscheiden leads, tenors, baritons en bassen. Leads zingen meestal de melodie, maar andere partijen nemen ook wel eens de leiding. De laagste stemmen, de bassen, vormen de basis van de harmonieën en de baritons zijn de middenstemmen die de akkoorden volledig maken. 
We oefenen wekelijks met veel plezier. Ongeveer eens per maand hebben  we een afterglow, d.w.z. zitten we gezellig na onder het genot van een glaasje, borrel- en zangnootjes. Want ook dan wordt er weer gezongen. 
Op ons gevarieerde repertoire staan veel Engelstalige songs en ook Nederlandse nummers. Bijvoorbeeld Imagine, Sweet dreams, Skyfall, Kings and Queens, Appels op de tafelsprei, Het dorp en Leven zonder angst. 

Vind je het leuk om te zingen? Kom dan eens een repetitie bijwonen om de sfeer te proeven. We kunnen altijd versterking gebruiken. Het is geen bezwaar als je geen noten kunt lezen. Iedereen krijgt de songs thuisgestuurd op de computer. Je kunt dus behalve op de repetitie-avonden ook thuis lekker oefenen. 
Aarzel niet, neem contact op met de secretaris (info@barbershopheerhugowaard.nl) en kom langs. Je bent van harte welkom. 

Historie Barbershop Singing

Het genre ‘Barbershop Singing’ is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw in Amerika. Immigranten die zich wilden laten knippen en scheren moesten bij de kapper meestal lang op hun beurt wachten. Om het wachten aangenamer te maken begon iemand een Iers of Engels volksliedje te zingen, waarna andere aanwezigen dan een tweede, derde en vierde stem zongen. Ieder lied kreeg een passende presentatie. Expressie en lichaamstaal ondersteunden de bedoeling en de sfeer van het lied.