Nieuws!

4 juli 2024 Kooroverleg.
Traditiegetrouw komen we op de laatste donderdag voor de zomervakantie bij elkaar om terug te blikken en te brainstormen over de toekomst. Met een hapje en een drankje werd druk overlegd. Omdat het weer ons een beetje in de steek liet, hadden gastvrouw Nicky en haar man een comfortabele luwe stek voor ons gecreëerd. En uiteraard hebben we  gezongen. Het was een gezellige avond. Nicky, dank je wel voor je gastvrijheid!  

8 juni 2024 Fietsen met Stichting NUT en TC Omnisport.
Een delegatie van ons koor en een stel enthousiaste supporters hebben weer meegedaan aan dit goed georganiseerde en bijzondere evenement! Het mes snijdt aan twee kanten: We vinden het plezierig om samen een fietstocht te maken én we vangen € 500 voor onze clubkas. De organisatie en alle fietsers ontzettend bedankt! 

29 mei 2024 Kick Off Meeting Rabo  ClubSupport.
We vormen een mooi koor, zingen al jaren met elkaar en willen dit zo lang mogelijk blijven doen. Als we naar de toekomst kijken hebben we nieuwe leden nodig om de  stemgroepen op sterkte te houden. De Rabo biedt samen met diverse partners ondersteuning aan clubs om hun ambitie te realiseren. Onze vereniging is geselecteerd om deel te nemen aan begeleiding en we hopen met de kennis en het netwerk van Rabo en partners ons koor toekomstbestendiger te maken. 

8 april 2024 Afscheid Gerard Brink.
Onze penningmeester had aangegeven te willen stoppen met zijn functie. Op de Algemene Ledenvergadering kon hij het stokje overdragen aan Herman Wolzak.  Gerard heeft vele jaren de financiën van de club beheerd en was een grote steun voor het bestuur. Met bloemen en een cadeau namen we op gepaste wijze afscheid van hem. 
Gerard ontzettend bedankt namens het hele koor! 

 

2024  Doorlopende actie Vomar. 
Ook in 2024 kun je ons financieel steunen zonder dat het je iets kost. Als je bij de Vomar boodschappen doet, koppel dan je klantenpas met clubcode BARHEE2022 en scan je pas bij het afrekenen. 
We vangen van de Vomar ieder kwartaal een leuk bedrag. Daar zijn we heel blij mee.