The Hugo Barber Ladies

Foto Pieter van der Ploeg

Het vrouwenkoor bestaat uit ca. 33 trouwe leden. Het is een sociale groep die met veel enthousiasme samen zingt. Het repeteren van de songs en instuderen van nieuwe nummers met onze inspirerende dirigente Jeannine leidt tot plezierige repetitie-avonden.  Samen zingen maakt blij. 
Op ons repertoire staan veel Engelstalige songs en ook Nederlandse nummers. Bijvoorbeeld  Imagine (John Lennon), The Rose (Bette Midler), What a wonderful World, Sweet dreams (Anny  Lennox) en de Appels op de tafelsprei (Toon Hermans), de Zusters Karamazov (Drs. P).  Allemaal vierstemmige arrangementen.  

Voor ons koor is leeftijd niet belangrijk, wel een goede stem. Het is geen bezwaar als je geen noten kunt lezen. Iedereen krijgt de songs thuisgestuurd op  de computer. Zowel die van de eigen stemgroep, als die van het hele koor. Je kunt dus behalve op de repetitieavonden ook thuis lekker oefenen. 

Musicdirector
Sinds 2013 is Jeannine Caland dirigente en musicdirector van de  Hugo Barberladies. Zij studeerde viool aan het conversatorium in  Amsterdam en Tel Aviv en is concertmeester bij het Amsterdams Symfonieorkest Con Brio.  Haar voorliefde gaat niet alleen uit naar de viool maar ook naar  het zingen. Jeannine volgde een opleiding koordirectie aan het conservatorium in Utrecht en geeft nu leiding aan diverse koren.  Met haar niet aflatende enthousiasme weet ze elke repetitie  weer manieren te vinden om de leden nog beter te laten zingen.

Oktober 2022 Koopkorenfestival Enkhuizen.
Het weer was heel wisselvallig dus het was spannend of het droog zou zijn bij ons buitenoptreden maar de weergoden waren ons gunstig gezind. Net toen wij aan de beurt waren brak de zon weer door en konden we heerlijk zingen in de gezellige winkelstraat van Enkhuizen. 

Foto Hans Derksen

’s Middags mochten we optreden in de prachtige Westerkerk. We hebben ook genoten van allerlei andere koren. Kortom: Een mooie dag om op terug te zien! 

Foto Hans Derksen

Mei 2022 BOF Dordrecht.
Nadat Den Bosch het Barbershop Ontmoetingsfestival (BOF) jaren had georganiseerd, heeft Dordrecht het stokje overgenomen. Natuurlijk waren de Ladies weer van de partij. Omdat Jeannine was geveld door corona, bood Pauline spontaan aan het dirigeren over te nemen en onvoorbereid heeft ze zich daar uitstekend doorheen geslagen! De Ladies waren maar wat blij met haar!  Pauline, ontzettend bedankt!
Na optredens op diverse locaties was er een samenzang waarbij ruim 600 Barbershoppers een ingestudeerd lied ten gehore brachten. Kippenvel! Al met al: een prachtige Barbershopdag! 

Mei 2022 Dodenherdenking Vrouwenmonument Heerhugowaard.
Het was na twee jaar weer mogelijk om bij de diverse monumenten in Dijk en Waard de gevallenen van WO II en erna, te gedenken. De Hugo Barber Ladies zongen bij het Vrouwenmonument.