Over Ons

Vereniging Barbershop Singing Heerhugowaard
KvK 40637552

Ieder koor bestaat uit beginnende en gevorderde zangers en zangeressen. Alles onder begeleiding van twee professionele musicdirectors

Om bij de koren te kunnen zingen hoef je geen noten te kunnen lezen. Omdat er vierstemmig a capella wordt gezongen, is het wel belangrijk om stemvast te zijn. Het is altijd mogelijk een repetitie bij te wonen om te ervaren hoe de barbershop harmonieën bij ons klinken, hoe inspirerend de repetities zijn en hoe een groep enthousiaste mannen of vrouwen zingt en aanwijzingen krijgt. Neem gewoon contact op met de secretaris. 

De repetities vinden plaats in De Poolster (voorheen De Kleine en Grote Beer),
Plutolaan 2A, 1702 CB Heerhugowaard.
The Hugo Singers woensdagavond 19.45 u – 22.00 u.
The Hugo Barber Ladies donderdagavond 19.45 u – 22.00 u.  

Bestuur
Voorzitter a.i: Bill Boshoven

Secretaris: Bill Boshoven
tel: 06-25005114 of e-mail: info@barbershopheerhugowaard.nl

Penningmeester: Gerard Brink
Lid: Aad Vegelien
Lid: Mirjam Scheltus
Lid: Marry Luken 

Bestuur juli 2022
Vanaf links: Gerard, Aad, Bill, Marry en Mirjam

Organisatie
We onderscheiden binnen de vereniging verschillende functies en taken. 
De new member coach is de contactpersoon voor aspirant-leden. Ieder koor heeft vier stemgroepen of sections. Aanspreekpunt voor elke section is de sectionleader. De muziekcommissie houdt zich bezig met het repertoire, de aankoop van nieuwe arrangementen e.d. De kledingcommissie bemoeit zich met de outfit van de koorleden voor de optredens.  Er is momenteel geen vaste commissie optredens. Er is steeds ad hoc een groepje dat de organisatie van een optreden verzorgt. We kennen een beheerder van de LEL-pot oftewel de Lief-en-Leed-pot. Verder hebben we een stoelen- en koffierooster van de koorleden die voor  een repetitie de stoelen klaar zetten en koffie/thee zetten voor in de pauze.